11:00 p.m. / 29 September, 2010

Általános Szerződési Feltételeket

1. § Ez a szerződés a mail.nomo.hu (a továbbiakban: nomomail) hírlevélküldő szoftverben regisztrált Felhasználó és a nomomail Szolgáltatója, a nomo Bt. között jön létre. Amennyiben Felhasználó használatba veszi a nomomail-t, úgy magára nézve kötelezően elfogadja a szerződésben foglaltakat.

2. § Szolgáltató a díjszabásban rögzített díj ellenében hírlevélküldő szolgáltatást biztosít Felhasználónak az alább meghatározott funkciókkal, eszközökkel:

  1. levelek továbbítása
  2. olvasók fel- és leiratkozásának kezelése
  3. hírlevélfolyamok kezelése
  4. olvasói adatok importja
  5. egyéb olvasói adatok kezelése
  6. Sablonok kezelése
  7. Stíluslapok kezelése

3. § Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nomomail-t díjmentesen és díj ellenében is használhatja:

(1) amennyiben díjmentesen használná a rendszert, a Szolgáltató a Felhasználó címlistájára kiküldött levele végén vagy elején reklámblokkot jogosult elhelyezni. Ha Felhasználó díjmentesen kívánja igénybevenni a nomomail-t, úgy köteles olvasóit tájékoztatni ezekről a reklámblokkokról, továbbá a hírlevélre való feliratkozás oldalán is ezt informálni köteles leendő olvasói felé. Szolgáltató jogosult szúrópróbaszerűen ellenőrizni, hogy felhasználó teljesíti-e ezirányú kötelességeit. Amennyiben Szolgáltató azt tapasztalja az ellenőrzés során, hogy Felhasználó nem tesz eleget e kikötésnek, Szolgáltató jogosult a nomomail szolgáltatást részben, vagy egészében korlátozni Felhasználó elől. Egy felhasználó egy hírlevél fiókot üzemeltethet díjmentesen.

(2) amennyiben Felhasználó a díjszabásban rögzített díjat befizeti, Szolgáltató a nomomail-t reklámmentesíti, azaz címlistájára elküldött leveleiben Szolgáltató nem helyez el reklámblokkot.

(3) Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben befizetett egyenlege lemerül, a levelek kiküldése a következő befizetésig szünetel.

4. § Szolgáltató vállalja az előfizetett időszakban a szolgáltatás fenntartását.

5. § Felhasználó ismeri és betartja a kéretlen levelek kapcsán alkotott hatályos jogszabályokat. A szerződés elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy nem tervez kéretlen leveleket továbbítani a nomomail-lel, címlistáját legális módon gyűjtötte, folyamatosan gyűjti vagy szerezte be. Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget kéretlen levél továbbításának következménye kapcsán, valamint minden kéretlen levél kézbesítéséből eredő probléma jogi/nem jogi következményeit Felhasználóra hárítja át. Felhasználó nem használhatja a nomomail-t olyan levelek küldésére adatok gyűjtésére, ami másokat sérthet, különös tekintettel erőszak, pornográfia valamint faji, nemi, politikai, vagy egyéb hozzátartozással kapcsolatos kirekesztő nézeteket hangoztat.)

6. § Felhasználó a nomomail-be való belépéshez szükséges érvényes jelszót köteles bizalmasan kezelni, hogy adataihoz más illetéktelen személy ne férjen hozzá. Ilyen problémából eredő károkért (adatvesztés/adatlopás) a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

7. § Szolgáltató a Felhasználó által a rendszerben rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és semmimódon nem használja azokat fel saját célokra.

8. § Szolgáltató nem vállal felelősséget adatvesztésért, üzleti károkért, üzlet elmaradásáért, mely a rendszer esetleges nem használhatóságának a következménye.

9. § Szolgáltató karbantartási munkák miatt jogosult a rendszer leállítására, de köteles erről e-mail-ben a Felhasználót legalább 5 nappal a leállítás előtt értesíteni.

10. § Szolgáltató jogosult jelen szerződés tartalmát módosítani, és köteles a módosítást követően a változásokról Felhasználót tájékoztatni.

11. § Szolgáltató jogosult szolgáltatás díjszabását megváltoztatni. Az esetleges díjszabás változás Felhasználót a már előfizetett időszak kapcsán további díj fizetésére nem kötelezi.

12. § Szolgáltató visszafizetési garanciát vállal arra az esetre, ha az érdekkörében felmerült okok miatt a szolgáltatás nem megfelelően működik.